FED-net

 

Federatie voor advies & objectieve verkoop

voor onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen private goederen v.z.w.

 

La Fédération pour le conseil et la vente objectivée

de l'immobilier du secteur public & des biens privés menacés de vente forcée a.s.b.l.

 

 

 ® since 1998

 

 

 

 

 

Toegang als bemiddelaar >>
(makelaar, notaris, en andere)

 

Vergoeding bemiddelaar >>

zie in Professionele Informatie

download FED-net-logos >>

 

 

registreer u als PROF

 

activer votre statut PRO

Accès comme intermédiaire >>
(agent immobilier, notaire, e.a.)

 

Rémunération pour intermédiaire >>

indiquée dans Info Pro

 

 

 

 

www.FED-net.org  >  GM20114_1950  KRAAINEM, Frans Cloetensstraat – lot 14

 

 

 

 

Klik hier voor meer  info over FED-net >>>

 

 

 

                     

 

 

 

Klik hier voor  meer foto’s >>>

 

 

OBJECTIEF AANBOD

OFFRE OBJECTIVE

 

Bouwgrond

Terrain à bâtir

 

TE KOOP

A VENDRE

 

 

 

 

 

Instelprijs

283.864 €

Prix d'appel

 

Terrein

ca. 548 m²

Terrain

 

In opdracht van

Une mission de

 

 

Alle info en voorwaarden

in compleet dossier

Toutes informations et conditions

dans le dossier complet

 

 

Bezichtiging en complete info, gratis,

 

via uw persoonlijke bemiddelaar,

die u zelf kiest.

Visite et d’ amples informations gratuites

 

via votre intermédiaire personnel,

lequel vous choisissez vous-même.

 

 

 

 

zie op www.FED-net.org voor:

consultez www.FED-net.org pour :

+ informatie en voorwaarden >>

 

+ des informations et les conditions >>

 

+ over de biedingen & termijnen >>

 

+ les offres & délais >>

 

Bezichtigen* via uw bemiddelaar of + hulp* >>

Visite assistée* par votre intermédiaire ou + aide* >>

 

Bemiddelaar kiezen (*zonder kosten) >>

Trouver un Intermédiaire (*sans frais) >>

 

 

©® all rights reserved worldwide

 

 

Als u geen FED-net-berichten meer wilt ontvangen, klik dan hier om U uit te schrijven.
Als u de FED-net-berichten enkel in het Nederlands wil zien, meld ons dit dan.

Pour se désinscrire des informations -FED-net, cliquez ici pour vous désabonner.
Veuillez nous prévenir pour recevoir les informations FED-net  en français.

 

 

AANDACHT aub.

Dit is vrije info, zonder contractuele of andere juridische waarde, onder alle voorbehoud ook van vergissing. Enkel de info op de website www.FED-net.org heeft rechtskracht (o.a. Art.7§7 H1, art. 2B.d) H2 FED-net-CODEX).

 

ATTENTION svp.

Ceci est une information libre, sans aucune valeur contractuelle ou juridique, sous toutes réserves même d'erreur. Uniquement l'info sur le site web www.FED-net.org

a force de droit. (e.a. Art.7§7 CH1, art. 2B.d) CH2 FED-net-CODEX)